Burgersdorp Rock Art:

The Mecca of san rock art in Southern Africa. Burgersdorp Boesman tekeninge: Mekka van rotskuns in Suid-Afrika.

Rotskuns - Rock Art - Boesman tekening - San paintings

Rock-art in the Burgersdorp area, seen as the Mecca of rockart in Southern Africa.

Rotskuns replikas
Die volgende is foto's van replikas:
Al die replikas is gemaak van Boesman tekeninge in die Burgersdorp distrik.
'n Mengsel van oksides, eiergeel en water is gebruik.

Battiss het in die 1930's na die Leliekloof-Wonderpoort versameling verwys as "The valley of Art"
Kunstenaar: Anita Joubert, Burgersdorp, 2001
(Hierdie fotos van boesman tekening replikas geneem by die Hagenhuis)

Rock Art Replica's
The following is photo's taken of replica's:
All the copies were made of paintings in the Burgersdorp area.
A mixture of oxides, egg-yolk and water was used.

The Leliekloof-and-Wonderpoort collection was named by Battiss in the 1930's, as "The valley of Art"
Artist: Anita Joubert, Burgersdorp, 2001
(These photos of san rock art taken from replicas at the Hagenhuis coffee shop)


And the good news: Email Anita at Info@Burgersdorp.za.net to order your own exact copy/copies of the following boesman/san rock-art.


Kappokkraal rotskuns

Kapokkraal


Leliekloof rotskuns - 2 Elande

Leliekloof - Bushman paintings of 2 Elande


Leliekloof rotskuns

Leliekloof


Leliekloof rotskuns - boesman mannetjies

Leliekloof San people - Boesman mannetjies


Wonderpoort rotskuns - boesman mannetjies

Wonderpoort San people hunting - Boesman jag groep


Spookplaas rotskuns - berg kwagga (soos zebra)

Spookplaas Berg kwagga - Mountain kwagga - looked almost like the modern day Zebra


Leliekloof rotskuns - san painting

Leliekloof San painting of animals and people


Uitzicht rotskuns - san painting - Lion - Leeu

Uitzicht San painting of a Lion - Boesman tekening van 'n Leeu


San Rock art Mecca in South Africa  Many of the san paintings are damaged as a result of natural weathering and sadly, also because of vandalism.

Leliekloof has the most and best examples of rock art in the district.  Good and easily accessible paintings are also found on the farm Kapokkraal.  Both of these sites are situated in the Stormberg area and open to the public.

Hiking Trail
An interesting hiking trail over 15 km, in the Burgersdorp area, has been laid out on the farm Kapokkraal.  The route passes over one of the highest peaks in the Stormberg range and includes the rock art site.

Rotskuns

Die gebied word dikwels beskryf as die Mekka van rotskuns in Suid-Afrika.  Baie van die Boesman tekeninge het egter as gevolg van natuurlike verwering asook deur vandalisme verlore gegaan.

Leliekloof beskik oor die meeste en beste voorbeelde in die distrik.  Goeie en maklik bereikbare tekeninge kom ook op die plaas Kapokkraal voor.  Albei die terreine is in die Stormberge geleë en word vir die publiek oopgestel.

Staproete

‘n Besondere staproete oor 15km in die Burgersdorp omgewing, is op die plaas Kapokkraal uitgelê.  Die roete gaan oor een van die hoogste bergspitse in die Stormberge en sluit die rotskuns terrein in.