Photo: Burgersdorp Church
Photo: Burgersdorp photos - taal monument
Photo: Burgersdorp photos - fort/blockhouse
Photo: Burgersdorp photos>
Museum - Burgersdorp Museum (new website) - please click here

photo: Old Theological school - Museum - Burgersdorp

Old Theological school - Ou Teologiese skool


Museum - Burgersdorp

Burgersdorp museum - main building

Visiting hours:
08H30 to 16H00
Monday to Friday


photo: Old rifles at Burgersdorp Museum

Old Rifles - Ou gewere

William Clark Voorlaaier - William Clark muzzle loader
1875 Martini Henry geweer - Martini Henry rifle
Martini Henry geweer - Martini Henry rifle (later model)
Westley Richards 450 geweer - Westley Richards 450 rifle
Clark Barne 12 boor haelgeweer - Clark Barnes shot gun
Clark Barnes shotgun - Clark Barnes 12 boor hael geweer


photo: Martini Henry rifle at Burgersdorp Museum

Martini Henry rifle - Martini Henry geweer


photo: Tower voorlaaier gewere te Burgersdorp Museum

Tower voorlaaier gewere - Tower muzzle loader rifles


photo: Old pram at the Burgersdorp Museum

Old pram - Ou baba stoot waentjie


photo: Dover stove at the Burgersdorp Museum

Dover stove with flat iron - Dover stoof met strykysters


Op Donderdag 11 September 2008 het die Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum ‘n nuwe uitstalling geopen. Die tema van die uitstalling is “Die Xhosa”. Ongeveer 200 gaste het die verrigtinge bygewoon. Verskeie plaaslike groepe het tydens die verrigtinge opgetree, waarna die Distriksbestuurder van die Distrikskantoor te Aliwal-Noord, Mnr Kush Mnatambo, die opening namens die Direkteur van die Departement Sport, Ontspanning, Kuns en Kultuur, Mnr Similo Grootboom, waargeneem het. ‘n Gasspreker, mnr M Tyatyeka van Oos-Londen het die gaste toegespreek.


100's more items to see - come and visit us please

Page 1 of the Burgerdorp Museum website has been uploaded. The rest to follow, but please visit the Burgersdorp Museum site now, and come back for more a bit later.